top of page
tło.jpg

PORADNIA NEURORÓŻNORODNOŚCI

Stanowimy zespół psychoterapeutów, którzy w toku swojej praktyki zawodowej, zauważają jak istotne jest właściwe zrozumienie wyzwań, z którymi mierzą się osoby poszukujące wsparcia. Często, w toku pracy terapeutycznej, niezauważone jest to, jak istotny wpływ na odbiór świata i samopoczucie, ma nasz neurotyp. Wiedza o tym w jaki sposób determinuje on percepcję, odczuwanie i codzienne funkcjonowanie, jest według nas jednym z bazowych uwarunkowań skutecznej psychoterapii i dobrostanu osoby.

Neuroróżnorodność (ang. neurodiversity),  to termin określający różnorodność w rozwoju i funkcjonowaniu ludzkich mózgów. Jedynymi z przejawów neuroróżnorodności są ASD (autism spectrum disorder ) czyli spektrum autyzmu oraz ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi.


Osoby neuroróżnorodne, prezentują charakterystyczne dyspozycje oraz specyfikę w funkcjonowaniu i odbiorze świata. Jest to wynikiem neurobiologii mózgu, a także indywidualnych zmiennych, co sprawia, że każda osoba z autyzmem lub/i ADHD jest jednostką o unikalnym doświadczeniu i potrzebach.

W ramach Poradni Neuroróżnorodności proponujemy Państwu:

annie-spratt-nP9J7O90HfY-unsplash.jpg
Zielony Pomarańczowy Różowy Ilustrowany Plakat edukacyjny (w poziomie)  (4).png
Zielony Pomarańczowy Różowy Ilustrowany Plakat edukacyjny (w poziomie)  (6).png

DIAGNOSTYKA SPEKTRUM AUTYZMU/ADHD

PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB NEURORÓŻNORODNYCH

WARSZTATY DLA OSÓB DOROSŁYCH PO DIAGNOZIE

interwizja (1).png
Zielony Pomarańczowy Różowy Ilustrowany Plakat edukacyjny (w poziomie)  (5).png
workshop3 (2).jpg

 INTERWIZJE DLA SPECJALISTÓW

SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW

SZKOLENIA DLA FIRM

Zielony Pomarańczowy Różowy Ilustrowany Plakat edukacyjny (w poziomie)  (3).png

KONSULTACJE INDYWIDUALNE PO DIAGNOZIE 

bottom of page