top of page

STEFAN BAKER

psychoterapeuta systemowy

Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, i także terapię pary i rodzin. Pomaga ludziom, u których występują między innymi: stany depresyjne i lękowe, apatia, problemy z agresją, doświadczenie traumy, niska samo-ocena, trudności w relacjach czy problemy wychowawcze. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi o różnym pochodzeniu, różnej orientacji seksualnej i różnych wyznań. Jest native speaker angielskiego, pracuje również w języku polskim i hiszpanskim.
Czteroletnie wykształcenie psychoterapeutyczne zdobył w Wielkiej Brytanii gdzie ukończył Magisterium z Psychoterapii Systemowej w Tavistock and Portman NHS Foundation Trust,
i wcześniej przez dwa lata studiował w Institute of Family Therapy w Londynie. Uczestniczył w kursach specjalistycznych prowadzonych przez The Anna Freud Centre, związanych
z funkcjonowaniem rodziny i rozwojem dzieci i adolescentów. Brał udział dwukrotnie w tygodniowych konferencjach psychoanalitycznych z relacji grupowych prowadzonych
przez Tavistock Group Relations. Dwa roczne staży odbył w państwowych przychodniach zdrowiapsychicznego angielskiej służby zdrowia (NHS) w Londynie. Wcześniej uzyskał dwa tytuły magistraz filologii Hiszpańskiej i Rosyjskiej na University of Cambridge i University of London.

tk_030920_088mini.jpg

Pracuje terapeutycznie od 2010 – przez 7 lat pracował w opiece społecznej w Londynie, wspierającl udzi z różnych grup społecznych, kulturowych i etnicznych. Współpracował ze szkołami i udzielał konsultacje pracownikom i zespołom zajmującym się pracą społeczną i terapeutyczną. Uczył praktyki systemowej i psychoterapii międzykulturowej w różnych kontekstach – w poprzednich latach prowadził zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie Warszawskim – Warsaw International
School of Psychology i na Uniwersytecie SWPS.
Jest pod stałą superwizją certyfikowanej superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i uczestniczy w grupach superwizyjnych z zakresu psychoanalitycznej terapii pary. W swojej pracy terapeutycznej łączy podejścia systemowe i psychoanalityczne.

Publikacje


2022 - ‘Diagnoza Pary Międzykulturowej’ [transl. ‘Diagnosing Cross-Cultural Couples’], S. Baker; B.
Zalewski; Hanna Pinkowska-Zielińska, Diagnoza w Psychoterapii Par, Tom II: Specyficzne
Zjawiska w Diagnostyce Par, red. nauk. Bartosz Zalewski & Hanna Pinkowska-Zielińska,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (pp323-361).

bottom of page