top of page

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Praca terapeutyczna z dzieckiem lub nastolatkiem poprzedzona jest konsultacją z rodzicami, podczas której definiowany jest problem oraz wytyczane są cele. Następnie terapeuta spotyka się z dzieckiem, gdzie także ustalane są jego oczekiwania. Wspólnie ustalane są czas i forma pracy terapeutycznej. W trakcie konsultacji diagnostycznych zarówno dziecko, jak i rodzice mogą zostać poproszeni o wypełnienie wskazanych przez terapeutę kwestionariuszy psychologicznych.

During a wedding my team was filming, I found this little guy on the side having fun blowing bubbles

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą pomagając rozwiązywać:

 • problemy wychowawcze,

 • problemy interpersonalne

  • trudności w relacjach z rówieśnikami

  • niechęć do kontaktów,

 • problemy związane z przejawianiem:

  • zachowań agresywnych i autoagresywnych,

  • zachowań buntowniczych,

  • nadmiernej nieśmiałości,

  • trudności w nauce,

  • impulsywności,

 • problemy związane z występowaniem:

  • zaburzeń rozwojowych

  • zaburzeń lękowych, takich jak:

   • lęk separacyjny,

   • lęk uogólniony,

   • fobia szkolna,

   • mutyzm wybiórczy,

   • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,

   • zaburzenia odżywiania, w tym:
    - bulimia,
    - anoreksja,

   • zaburzenia zachowania,

   • mieszane zaburzenia zachowania i emocji,

   • zespoły nadpobudliwości ruchowej,

Psychoterapię dzieci w Pracowni PiR prowadzą:

Psychoterapię młodzieży w Pracowni PiR prowadzą:

bottom of page