top of page

ALEKSANDRA BRZEZIŃSKA

psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyk,

współzałożycielka Pracowni Psychoterapii i Rozwoju

 

„Psychoterapia to unikalne doświadczenie, w trakcie którego czas zwalnia i najważniejszy staje się człowiek, taki jakim jest. Poznawanie siebie może być przygodą, a także wyzwaniem, z zaciekawieniem temu towarzyszę.”

tk_030920_062mini.jpg

Ukończyłam  Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) na kierunku psychologia. Uczestniczyłam w 4-letnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej  PTTPB, członka European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Doświadczenie kliniczne zdobywałam także podczas 2-letniego Podyplomowego Stażu Psychoterapeutycznego w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

Specjalizuję się w pomocy osobom dorosłym i młodzieży. Pracuję w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne, integrując dorobek różnych modalności w psychoterapii. 

 

W swojej praktyce klinicznej zajmuję się:

 • diagnostyką psychologiczną, która służy formułowaniu rekomendacji dla osób poszukujących pomocy psychologicznej, dotyczących formy wskazanej interwencji psychologicznej,

 • identyfikowaniem mechanizmów psychicznych warunkujących doświadczanie problemów u osób zgłaszających się po pomoc,

 • wsparciem oraz psychoterapią krótkoterminową dla osób zdrowych psychicznie doświadczających problemów życiowych (związanych np. z bliskimi związkami, stratami, kryzysami zdrowia fizycznego, pracą, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi itp.),

 • psychoterapią krótko- i długoterminową dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, m.in.:

  • zaburzenia nastroju,

  • zaburzenia lękowe,

  • zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną,

  • zaburzenia odżywiania,

  • zaburzenia osobowości,

  • całościowe zaburzenia rozwoju – Zespół Aspergera u młodzieży i osób dorosłych.

 • prowadzę indywidualne konsultacje dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych, pragnących poprawić relacje z dziećmi oraz wspomagać ich funkcjonowanie,

 • prowadzę warsztaty dla rodziców dotyczące wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju pozytywnej samooceny, nabywania umiejętności i kompetencji np. społecznych, radzenia sobie ze stresem, realizowania zadań. 

 

Prowadzę zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie SWPS z zakresu:

 • metod diagnostyki klinicznej,

 • psychologicznej oceny osobowości i zachowania.

 

Współpracowałam przy projekcie opracowywania procedury identyfikacji osób o szczególnych potrzebach wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP – na zlecenie Urzędu ds. Cudzoziemców.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

 • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej (członek Zarządu)

 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB)

bottom of page