top of page

ALEKSANDRA BRZEZIŃSKA

psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyk,

współzałożycielka Pracowni Psychoterapii i Rozwoju

 

„Psychoterapia to unikalne doświadczenie, w trakcie którego czas zwalnia i najważniejszy staje się człowiek, taki
jakim jest. Poznawanie siebie może być przygodą, a także wyzwaniem, w której z zaciekawieniem towarzyszę..”

OlaB.jpg

Specjalizuję się w diagnostyce psychologicznej neuroróżnorodności u osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia: spektrum autyzmu ASD i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi ADHD
Zajmuję się także psychoterapią osób dorosłych i młodzieży (od 16 roku życia). Pracuję w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne integrując dorobek różnych modalności psychoterapii.


W swojej praktyce klinicznej zajmuję się:

- diagnostyką psychologiczną, która służy formułowaniu rekomendacji dla osób poszukujących pomocy psychologicznej, dotyczących formy wskazanej interwencji psychologicznej

- diagnostyką psychologiczną neuroróżnorodności osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia: spektrum autyzmu ASD i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi ADHD

 
- identyfikowaniem mechanizmów psychicznych warunkujących doświadczanie problemów u osób
zgłaszających się po pomoc


- wparciem oraz psychoterapią krótkoterminową - dla osób zdrowych psychicznie doświadczających problemów życiowych (związanych np. z bliskimi związkami, stratami, kryzysami zdrowia fizycznego, pracą, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi itp.),


- psychoterapią krótko- i długoterminową dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, m.in.:
*zaburzenia nastroju,
*zaburzenia lękowe,
*zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
*zaburzenia odżywiania,
*zaburzenia osobowości


- prowadzę indywidualne konsultacje dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych,
pragnących poprawić relacje z dziećmi oraz wspomagać ich funkcjonowanie,


-prowadzę warsztaty dla rodziców dotyczące wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju pozytywnej samooceny, nabywania umiejętności i kompetencji np. społecznych , radzenia  sobie ze stresem, realizowania zadań. 


Doświadczenie oraz kompetencje w obszarze psychoterapii i wsparcia psychologicznego:
4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanej przez Polskie
Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej  PTTPB , członka EuropeanAssociation for
Behavioural and CognitiveTherapies (EABCT).


Ukończony 2-letni Podyplomowy Staż Psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i
Rozwoju SWPS.


Prowadzę szkolenia dla profesjonalistów z zakresu tematyki neuroróżnorodności: diagnostyka i praca
terapeutyczna z osobami z ASD i ADHD


Uczestniczę w konferencjach i sympozjach z poświęconych problematyce praktykowania diagnozy
psychologicznej.


W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju współprowadzę praktyki dla studentów i absolwentów
psychologii z teorii i aspektów praktycznych przygotowania do zawodu psychoterapeuty.


Współpraca z Uniwersytetem SWPS - prowadzenie zajęć dla studentów psychologii z zakresu:
- metod diagnostyki klinicznej

- psychologicznej oceny osobowości i zachowania


Współpracowałam przy projekcie opracowywania procedury identyfikacji osób o szczególnych potrzebach wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP – na zlecenie Urzędu ds. Cudzoziemców.


Członkostwo w organizacjach:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej (członek Zarządu)
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB)

bottom of page