top of page

PATRYCJA KUŁAK

psycholożka


Psychoterapia jest dla mnie niezwykle fascynującym i wyjątkowym procesem podczas którego w klimacie otwartości na problemy drugiej osoby odbywam fascynujące spotkanie z człowiekiem, jego doświadczeniami i jego historią ,towarzyszę mu w procesie zmian które odważył się wprowadzic w swoje życie.

tk_030920_084mini.jpg

Ukończone studia:

  • W 2008 roku ukończyłam studia na wydziale Psychologii SWPS (obecnie Uniwersytet SWPS), podczas których realizowałam moduł specjalizacyjny: "Interwencje psychoterapeutyczne w praktyce".

  • Studia podyplomowe "Stosowana Analiza Zachowania" na Uniwersytecie SWPS

  • Studia podyplomowe "Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej"

  • Rozpoczęłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, rekomendowane przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

  • Ukończyłam dwuletni staż kliniczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS przygotowujący do prowadzenia terapii osób dorosłych.

 

W moim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym (opartym na standardach naukowych) zajmowałam się planowaniem interwencji psychologicznych dla osób poszukujących pomocy, formułowaniem rekomendacji i identyfikowaniem mechanizmów psychicznych warunkujących doświadczanie dyskomfortu. Doswiadczenie zdobywałam również towarzysząc osobom wymagającym wsparcia psychologicznego podczas kryzysów życiowych (np. w obszarze bliskich relacji, pracy itd.), osobom doświadczających problemów interpersonalnych, niestabilnej samooceny i cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych czy zaburzeń osobowości.

 

Pracuję z osobami dorosłymi w oparciu o model poznawczo-behawioralny integrując narzędzia z innych nurtów psychoterapeutycznych.

bottom of page