top of page

SZKOLENIOWY STAŻ TERAPEUTYCZNY 2023/2024

Zaproszenie do udziału w stażu terapeutycznym - nowa edycja 2023/2024  

 

start: październik 2023

 

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej  edycji stażu terapeutycznego, którego start  zaplanowany jest na jesień 2023.

Staż trwa 2 lata, podzielony jest na części: warsztatową, praktyczną i treningową.  Staż obejmuje 390 h zajęć, w tym na pierwszym roku 215h, na drugim 175h. Jest możliwość odbycia jedynie pierwszego roku.

Pierwszy rok stażu jest przeznaczony głównie na rozwój własny (treningi) oraz poszerzenie wiedzy  specjalistycznej (zajęcia warsztatowe), spotkania z tutorem  drugi rok na pracę kliniczną, doskonalenie  kompetencji i umiejętności zawodowych.  

 

Zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego roku stażu, stażysta będzie również zaproszony do udziału w: interwizjach oraz superwizjach terapeutycznych zespołu oraz superwizjach diagnostycznych.

 

Atutem naszego stażu jest jego  praktyczny  wymiar- na pierwszym  i/lub drugim roku, po przygotowaniu i rozmowie z opiekunem stażu, stażyści będą mieć okazję współuczestniczenia w konsultacjach diagnostycznych/psychologicznych z psychoterapeutą  z zespołu Pracowni Psychoterapii i Rozwoju.

Informacje organizacyjne:

 • start: październik 2023 

 • konsultacje z Klientami zapisywane są indywidualnie, zgodnie z dyspozycyjnością stażysty i terapeuty. 

 • superwizje oraz interwizje będą się odbywały w cyklach co dwa tygodnie w  czwartki 12.00-14.00, oraz superwizje diagnostyczne w cyklach co dwa tygodnie w poniedziałki 9.00-11.00

 • spotkania z tutorem zapisywane są indywidualnie, zgodnie z dyspozycyjnością stażysty i terapeuty. 

 

 

Koszt udziału w pierwszym roku: 4400 zł w tym:  

 • 1700 zł praca warsztatowa i treningi

 • 1000 zł praca kliniczna i indywidualna z Tutorem 

 • 1700 zł superwizje i interwizje

 

Możliwość płacenia w ratach 

• I wariant : 2 raty wysokości 2300 zł każda  

• II wariant: 10 rat wysokości 480 zł każda   

• Opłata za rozmowę kwalifikacyjną to 70 zł

 

Co zyskasz:

 • szkolenie umiejętności praktycznych- udział w konsultacjach psychologicznych z Klientem

 • możliwość ćwiczenia i nabycie umiejętności praktycznych w zastosowaniu, liczeniu, analizowaniu i interpretowaniu narzędzi kwestionariuszowych

 • uczestniczenie w superwizjach i interwizjach terapeutycznych i diagnostycznych zespołu

 • uzyskasz certyfikat ukończenia szkoleniowego stażu klinicznego co może  ułatwić Ci rozpoczęcie 4-letniego kursu psychoterapeutycznego.

 • możesz łączyć dotychczasową pracę zawodową z nabywaniem doświadczenia w pracy terapeutycznej – spotkania odbywają się popołudniami/wieczorami i w weekendy (jedynie superwizje są rano/w ciągu dnia)

 • rozpoznasz swoje zasoby i ograniczenia do pracy w roli psychoterapeuty, nazwiesz obszary do pracy własnej, swoje kompetencje.
 

Ważne informacje:  

➢ Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatowej/ treningu własnego w siedzibie  Pracowni Psychoterapii i Rozwoju al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 192 

➢ Część zajęć wykładowych oraz superwizje może odbywać się w formie online poprzez dostępne  aplikacje typu Google Meet.  

➢ Liczebność grupy: minimalna liczba osób wymagana do rozpoczęcia stażu zakłada 3 osoby, maksymalna liczba: 10 osób  

➢ O przyjęciu na staż decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik wstępnej rekrutacji  

➢ Ukończenie pierwszego roku stażu jest warunkiem kontynuowania stażu na drugim roku  

➢ Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.  

 

Aby zgłosić swój udział w stażu prosimy o przesłanie wypełnionego  formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@pracowniapir.pl

Pozdrawiamy,  

Zespół PPIR 

Zielony Minimalistyczny Schowek Ogólny Biuletyn (1).jpg
bottom of page