top of page
t%25C5%2582o_edited_edited.jpg

O NAS

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju to miejsce stworzone przez cztery psycholożki i  psychoteraputki: Aleksandrę Brzezińską, Martę Moszoro, Monikę Kalbarczyk i Anetę Leoncewicz. Zależało nam na tym, aby stworzyć miejsce profesjonalne, jednocześnie przytulne, z miłą i bezpieczną atmosferą. Staramy się, by fundamentem współpracy z naszymi Klientami były empatia, zrozumienie i autentyczność. Opieramy naszą pracę na aktualnej wiedzy naukowej, którą stale poszerzamy w trakcie szkoleń i konferencji.

 

Wraz z innymi, tworzymy zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów zajmujących się terapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Zespół tworzą osoby, które od lat ze sobą współpracują. Świetnie się rozumiemy i uzupełniamy. Jednocześnie jesteśmy zespołem różnorodnym. Pracujemy w różnych podejściach: integracyjnym, humanistyczno-egzystencjalnym, humanistyczno-doświadczeniowym, poznawczo-behawioralnym i systemowym. Inspirujemy się w pracy, czerpiąc od siebie nawzajem.  

Pracujemy pod superwizją oraz zgodnie z zasadami etyki zawodu psychologa.

Zawodowo od lat jesteśmy związani z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie prowadzimy zajęcia dla studentów. Przez wiele lat współtworzyliśmy także zespół terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Dziś chcemy Państwa zaprosić do miejsca, które jest wynikiem połączenia entuzjazmu, wytężonej pracy, wielu pomysłów, wielogodzinnych dyskusji i ogromnej wiary. 

 

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju to nowoczesne miejsce, które proponuje usługi na najwyższym poziomie. Chcemy wykorzystywać nasz potencjał przez prowadzenie psychoterapii, realizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań grup wsparcia.

 

Jesteśmy ludźmi otwartymi na różnorodność, zatem pracujemy ze wszystkimi bez względu na wiek, doświadczenia życiowe, orientację seksualną, religię czy narodowość. 

Tworzymy atmosferę zaufania, która stanowi niezbędną bazę do tak ważnej i unikalnej pracy jaką jest praca z Człowiekiem.

tk_030920_287mini.jpg
O nas: Info
t%2525C5%252582o_edited_edited_edited.jp

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Psychoterapia to proces leczenia, obejmujący całego Człowieka – jego sposób przeżywania, myślenia, zachowanie oraz doświadczania ciała.

Psychoterapię poprzedzają spotkania konsultacyjne, podczas których przeprowadzana jest diagnoza psychologiczna. Wynikiem diagnozy jest informacja zwrotna o tym, jaki rodzaj pracy terapeutycznej będzie najlepiej dopasowany do Klienta w kontekście jego obecnej sytuacji życiowej, deklarowanych trudności, jak i  sposobu funkcjonowania oraz indywidualnych dyspozycji. Podczas wstępnych spotkań staramy się wraz z Klientem określić oczekiwania i cele, jakie będą realizowane podczas późniejszych spotkań terapeutycznych. Gdy sposób pracy oraz cele zostaną zdefiniowane, rozpoczyna się praca nad sobą w bezpiecznej asyście psychoterapeuty. Psychoterapia pomaga lepiej zrozumieć siebie w różnych rolach społecznych, lepiej funkcjonować w relacjach z ludźmi, radzić sobie w sytuacjach stresowych. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości oraz poszerza samoświadomość. Leczy takie zaburzenia jak m.in: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania. Powoduje lepsze zrozumienie siebie oraz daje wsparcie podczas radzenia sobie z codziennymi problemami. 

 

Proces terapii można metaforycznie porównać do Tajemniczego Ogrodu: 

 

Wyobraź sobie, że Twoja psychika – Twoje emocje i myśli są jak Tajemniczy Ogród. Trudno znaleźć furtkę, która zarosła bluszczem. Nawet znalezienie jej nie daje ulgi, bo to co widzisz w środku wydaje się chaosem: dookoła Ciebie pełno pokrzyw i chwastów, które nie pozwalają dojrzeć prawdziwego piękna tego miejsca, a wywołują niepokój.

Chcemy Ci towarzyszyć w każdym kolejnym kroku - wspólnym znalezieniu furtki, dostrzeżeniu co w Tajemniczym  Ogrodzie się znajduje i uporządkowaniu wszystkich roślin. Chcemy towarzyszyć Ci podczas porządkowania własnego ogrodu, po to byś na koniec mógł cieszyć się tym co tam wypielęgnowałes, korzystać z tego w pełni i myśleć o sobie jako o specjaliście od pielęgnacji własnego ogrodu. Być może czasem jeszcze będzie on tajemniczy, ale tajemnica ta nie będzie już przytłaczać, tylko zaciekawiać i dawać radość z odkrywania.

O nas: Info
bottom of page