top of page

WARSZTATY DLA OSÓB  

NEURORÓŻNORODNYCH ZDIAGNOZOWANYCH DOROSŁOŚCI

 

Warsztaty przeznaczone dla osób, które dostały diagnozę neuroróżnorodności w dorosłym wieku. 

CELE WARSZTATÓW 

Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie neuroróżnorodności oraz praca nad potencjalnymi lękami i pytaniami, jakie diagnoza wniosła do życia uczestników, a także wzajemne wsparcie oraz dzielenie się wspólnym doświadczeniem. 

Koncentracja na obszarach: psychoedukacja, komunikacja, sensoryka, relacje.

 

The Wall of Ideas

METODOLOGIA WARSZTATÓW 

Warsztaty składać się będą ze zróżnicowanych form takich jak: mini-wykład,  moderowane dyskusje. Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu neuroróżnorodności, komunikacji, emocji. Poruszona zostanie tematyka maskowania oraz syndromu oszusta. Zaprezentowane zostaną elementy teorii komunikacji bez przemocy. 

PROGRAM WARSZTATÓW: 

Moduł 1: Zapoznawczy

1. Poznanie się. 

2. Omówienie idei warsztatów, omówienie zasad współpracy, ustalenie celów warsztatów. 

3. Czym jest dla nas diagnoza? 

4. Czym jest autyzm/autyzm/AuDHD? 

Moduł 2: Stereotypy 

1. Najczęstsze stereotypy dotyczące neuroróżnorodności 

2. Czy dzielić się diagnozą? 

3. „A nie wyglądasz…” – reakcje na naszą diagnozę 

Moduł 3: Syndrom oszusta 

1. Czym jest syndrom oszusta? 

2. Mój syndrom oszusta

3. Sposoby pracy nad syndromem oszusta 

Moduł 4: Sensoryka 

1. Nadwrażliwości i niedowrażliwości sensoryczne 

2. Relacja z ciałem 

3. Techniki relaksacji i pracy z ciałem 

Moduł 5: Jak sobie pomóc w neurotypowym świecie 

1. Gadżety oraz sprawdzone lifehacki 

2. Wymiana doświadczeń 

3. Stimowanie 

4. Jak rozpoznać, gdy zbliża się granica: shutdown, meltdown, burnout.

Moduł 6: Maskowanie 

1. Czym jest maskowanie? 

2. Dlaczego się maskujemy? 

3. Jak oduczyć się maskowania? 

4. Plusy i minusy odmaskowywania 

Moduł 7: Moje emocje – moje potrzeby – komunikacja 

1. NVC – model komunikacji – emocje i potrzeby 

2. Model reakcji w modelu równowagi 

Moduł 8: Relacje 

1. Rodzaje relacji 

2. Indywidualne potrzeby relacyjne 

3. A jak to będzie u neuroróżnorodnych? 

Moduł 9: Moje granice - jak stawiać, jak bronić

1. Jak stawiać granice. Czym jest dla mnie asertywność?

2. Manipulacja, kłamstwo - jak rozpoznać.

3. Gdzie leżą moje granice

 

Moduł 10: Zamknięcie 

1. Podsumowanie 

2. Co zabierasz ze sobą? 

3. Co chciałbyś nam zostawić? 

CZAS I MIEJSCE WARSZTATÓW 

Warsztaty odbywać  się będą  w soboty, w godzinach 12.00-13.30 w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju. Warsztaty składają się z 10 modułów po 1,5 godziny z uwzględnioną 10-15 minutową przerwą po 45 minutach. 

Daty  planowanych spotkań: 4.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12.2023, 13.01, 20.01,27.01, 3.02.2024

Istnieje możliwość zmiany daty spotkań (informacja będzie podana co najmniej 2 tygodnie przed planowaną zmianą)

Koszt: 150zł (za spotkanie 1,5h)

DODATKOWE INFORMACJE 

Uczestnicy warsztatów otrzymają po ich ukończeniu prezentowane materiały drogą mailową.

Warsztat prowadzi:

bottom of page