top of page

KONSULTACJE WERYFIKUJĄCE OBJAWY UZALEŻNIENIA

Konsultacje  zazwyczaj obejmuje 3 spotkania oraz służą:
1. Nawiązaniu kontaktu z osobą zgłaszającą się po pomoc, poznaniu jej sytuacji i zrozumieniu z czym się obecnie mierzy;
2. Diagnozie objawów uzależnienia – sprawdzeniu jak bardzo nasilony jest model używania substancji / czynności oraz czy nosi on znamiona uzależnienia, czy używania szkodliwego bądź ryzykownego
3. Zakontraktowaniu pracy terapeutycznej – ustaleniu obszarów do pracy

 

Psychoterapeuta weryfikuje sposób używania substancji lub zachowania, dzięki temu pokazuje nam się występowanie / lub brak występowania objawów uzależnienia, Rezultatem spotkań jest przedstawienie diagnozy nt. występowania objawów uzależnienia oraz rekomendacji co do dalszej pracy. 

Górska droga

Konsultacje prowadzi:

bottom of page