top of page

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
DZIECI I MŁODZIEŻY

Opierając się na aktualnej wiedzy naukowej, wyprowadziliśmy procedurę wstępnych konsultacji diagnostycznych, która umożliwia nam zebranie informacji, potrzebnych do stworzenia indywidualnie dopasowanej rekomendacji dotyczącej pracy terapeutycznej.  

Proces diagnozy wstępnej zazwyczaj obejmuje 3 spotkania.

1. Pierwsze spotkanie odbywa się jedynie z rodzicami. Zachęcamy, aby oboje rodziców pojawiło się na spotkaniu. Spotkanie polega na przeprowadzeniu wywiadu rozwojowego dotyczącego przeszłego oraz obecnego funkcjonowania dziecka. Rodzic proszony jest o opisanie trudności dziecka, a także zauważanych zasobów - mocnych stron. Rodzice pytani są o oczekiwania dotyczące pracy terapeutycznej  z dzieckiem.

Prosimy o przyniesienie wszelkiej dokumentacji psychologicznej, psychiatrycznej dziecka, tj: zaświadczeń lekarskich, opinii, rekomendacji, jeśli takowa jest  w posiadaniu.

2. Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem. Wywiad psychologiczny z dzieckiem:  psycholog spotyka się z młodą  osobą, aby dowiedzieć się jak opisuje swoje potrzeby, czy zauważa trudności, jakie, czy zauważa swoje mocne strony? Rozmowa dotyczy też oczekiwań dotyczących pracy terapeutycznej i jej rezultatów.

 

3. Trzecie spotkanie odbywa się w pełnym gronie: rodzice oraz młoda osoba. Służy przekazaniu informacji z diagnozy dotyczącej oceny psychologicznej funkcjonowania dziecka i rozmowie na temat zalecanych form wsparcia. Rezultatem spotkań jest przedstawienie indywidualnie dopasowanej rekomendacji co do dalszej pracy. Zdarza się, że w wyniku konsultacji diagnostycznych, psychoterapeuta zaleci skorzystanie z pomocy innego specjalisty np. lekarza psychiatry.

 

Oprócz wywiadu, jako uzupełnienie informacji, możemy  poprosić Klienta/kę  oraz rodziców o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych, które dostarczają dodatkowych informacji o bieżącym stanie dziecka, jego strategiach radzenia sobie, a także funkcjonowaniu w obszarach: emocjonalnym, poznawczym, relacyjnym oraz związanym ze szkołą i nauką.

vitolda-klein-Zx_ZpEnP-l4-unsplash.jpg
bottom of page