top of page

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Od lat współpracujemy z Ośrodkiem In- Med i dr Pawłem Salą w zakresie konsultacji psychiatrycznych naszych Klientów.

Za zgodą Klientów,  regularnie wymieniamy się informacjami na temat przebiegu leczenia, co sprzyja procesowi zdrowienia.

Lekarz psychiatra dr Paweł Sala wspiera nasze działanie psychoterapeutyczne od strony lekarskiej i psychiatrycznej. Tworzymy zespół pomocowy, który ściśle współpracuje w celu efektywnego i całościowego leczenia dolegliwości naszych Klientów.

Informacje o Ośrodku:

logo_kolor (2).png
Diagnoza lekarza
bottom of page