top of page

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest to pomoc psychologiczna, skoncentrowana na rozwiązaniu kryzysu emocjonalnego, który wystąpił w reakcji na nagłą, niespodziewaną sytuację i wymaga natychmiastowej reakcji. Głównie polega na wypracowaniu planu działania w kryzysie. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań.

Image by AJ  Yorio

Interwencję kryzysową w Pracowni PiR prowadzi Agnieszka Bratkiewicz.

bottom of page