top of page

PATRYCJA RZEPECKA

psycholog, psychoterapeutka dziecięca

 

"Praca z dzieckiem kojarzy mi się z układaniem skomplikowanej i bardzo intrygującej układanki. Razem z młodym człowiekiem odkrywamy jej nowe elementy – możliwości, umiejętności, potrzeby, ale również słabości i lęki oraz sposób połączenie ich w harmonijną całość. Towarzyszenie dziecku w tym procesie to wyzwanie i przyjemność, doświadczenie ekscytujące i dające niezwykłą satysfakcję z obserwowania dokonującej się zmiany."

tk_030920_171mini.jpg

Ukończona uczelnia:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Specjalizuję się w diagnozie dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 16 lat z zaburzeniami lękowymi (z uwzględnieniem lęku uogólnionego, społecznego, separacyjnego, fobii specyficznych i zaburzeń obsesyjno kompulsywnych), afektywnymi (depresja), neuro rozwojowymi (ADHD), eksternalizacyjnymi (zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania) oraz zaburzeniami karmienia, odżywiania i wydalania.

Zajmuje się również diagnozą ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego) i identyfikowaniem indywidualnych zasobów oraz ewentualnych obszarów problemowych w funkcjonowaniu młodego człowieka.

Współpracuję i prowadzę wykłady oraz warsztaty dla nauczycieli w ramach konferencji organizowanych przez Pase, Polskie Towarzystwo ADHD oraz Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery”.

 

W obszarze psychoterapii i wsparcia psychologicznego specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat oraz wsparcia psychologicznego dla rodzin. Pracuję głównie w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne korzystając również z dorobku różnych podejść psychoterapeutycznych.

 

Zajmuję się:

 • psychoterapią dzieci i młodzieży w zakresie:

  • zaburzenia nastroju,

  • zaburzenia lękowe,

  • zaburzenia afektywne,

  • zaburzenia neurorozwojowe (ADHD),

  • zaburzenia jedzenia i wydalania u dzieci

  • całościowe zaburzenia rozwoju – Zespół Aspergera

 • prowadzeniem grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

 • wsparciem rodziców w obszarze problemów rodzinnych i wychowawczych.

 

Stosuję współczesną wiedzę opartą na badaniach z obszarów psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej do pracy z rodzicami, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka, a także w sytuacji gdy poszukują pomocy w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

Piszę teksty popularyzujące wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.

 

Licencje i certyfikaty:

 • 2-letni Podyplomowy Staż Psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.

 • Roczny staż kliniczny na oddziale psychiatrii dziecięcej w szpitalu w Warszawie

 • 2 letnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

bottom of page