top of page

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje diagnostyczne to proces, który obejmuje

-  spotkania diagnostyczne

- wypełnienie przez Klienta  kwestionariuszy             

   psychologicznych.

Opierając się na aktualnej wiedzy naukowej, wyprowadziliśmy procedurę wstępnych konsultacji diagnostycznych, która umożliwia nam zebranie informacji, potrzebnych do stworzenia indywidualnie dopasowanej rekomendacji dotyczącej pracy terapeutycznej. 

Obejmuje: pogłębiony wywiad kliniczny, czyli rozmowę z psychologiem diagnostą oraz wypełnienie przez Klientka/kę kwestionariuszy psychologicznych.

Wstępne konsultacje diagnostyczne zazwyczaj obejmują 2-3 spotkania.

Podczas nich psycholog diagnosta zbiera informacje na temat sytuacji Klienta/ki.

 

Oprócz przeprowadzenia wywiadu prosimy Klienta/tkę o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych, które stanowią uzupełnienie istotnych informacji o Kliencie/tce: poszerzają rozumienie dotyczące funkcjonowania i jego/jej sytuacji.

 

Rezultatem spotkań jest przedstawienie rekomendacji co do wskazanych form wsparcia,  m.in skorzystania z psychoterapii indywidualnej, bądź innej formy wsparcia psychologicznego, a także skierowania do po pomoc lekarską.

 

Każdorazowo, po procesie wstępnej diagnozy i otrzymaniu rekomendacji dotyczących indywidualnie dopasowanych form wsparcia, to Klient/ka decyduje, czy chce z nich skorzystać i w jakim zakresie.

 

Wstępne konsultacje diagnostyczne - to proces, który obejmuje zazwyczaj 2-3 spotkania:

-pierwsze spotkanie  - w trakcie pierwszego spotkania psychoterapeuta przeprowadza wywiad psychologiczny, tj. pyta o powód zgłoszenia, podłoże zgłaszanych trudności oraz oczekiwania dotyczące spotkań.

-drugie spotkanie służy do rozmowy na temat rekomendacji dotyczących pracy terapeutycznej, bądź innych zalecanych form wsparcia, które zostały indywidualnie dopasowane do Klienta/ki, na podstawie analizy danych z wywiadu diagnostycznego oraz wypełnionych przez Osobę kwestionariuszy.

-wypełnienie przez Klienta/kę  kwestionariuszy psychologicznych i ankiet: narzędzia psychologiczne, które wypełnia Osoba po pierwszym spotkaniu diagnostycznym. Służą uzupełnieniu informacji z wywiadu diagnostycznego, tak aby psycholog diagnosta, miał możliwie najpełniejszą wiedzę o bieżącym stanie emocjonalnym osoby, ale także o jej uwarunkowaniach psychologicznych, strategiach radzenia sobie, poziomie dobrostanu psychologicznego, funkcjonowaniu w obszarach: relacji, zawodowym, osobistym, poznawczym i emocjonalnym.            

konsultacja.jpeg
bottom of page