top of page

RENATA FELICKA

psycholożka, psychoterapeutka

.

"Psychoterapia to dla mnie proces, w którym jeden człowiek ma możliwość w towarzystwie drugiego człowieka (psychoterapeuty), poszukiwać odpowiedzi na temat siebie samego, po to, aby móc bardziej świadomie dokonywać swoich wyborów w codziennym życiu, lepiej czuć się w swoim towarzystwie oraz w relacjach z innymi ludźmi."

Foto_Renata Felicka.jpg

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz udzielam wsparcia psychologicznego osobom dorosłym i młodzieży od 16 roku życia. W swojej pracy wykorzystuję podejście integracyjne.

 

Wspieram osoby doświadczające kryzysów psychicznych i życiowych oraz trudności w relacjach. Pomagam w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, sposobów przeżywania codzienności, rozpoznaniu zasobów i obszarów do rozwoju, a także zwiększeniu elastyczności w kontakcie ze sobą i innymi ludźmi. Towarzyszę w procesach zmiany, dokonywaniu osobistych wyborów oraz poszukiwaniu sposobów ich realizacji. Swoje wsparcie oferuję również osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

 

Doświadczenie zdobywałam:

 • na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie,

 • w Całodobowym Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego przy Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych działające na terenie całej Polski,

 • w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie,

 • w Szpitalu Bielańskim w Warszawie na Oddziale Dziennym Psychiatryczno–Rehabilitacyjnym,

 • w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST,

 • w Szpitalu Bielańskim w Warszawie na Oddziale Psychiatrycznym,

 • w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia na Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu.

 • w międzynarodowych korporacjach w działach rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz Public Relations.

 

Wykształcenie uzyskałam:

 • w Szkole Psychoterapii DIALOG w Warszawie (dawniej MABOR) – podyplomowe czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (od 2022 roku),

 • w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – certyfikat terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

 • na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie – tytuł magistra psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna i zdrowia

 • w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie – podyplomowe szkolenie Szkoła Trenerów Biznesu,

 • na Uniwersytecie Łódzkim – tytuł magistra zarządzania, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

 

Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w tym do Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin, a także do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę stale poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz dbam o przestrzeganie standardów etycznych.

bottom of page