top of page

MARTA MOSZORO

psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyk,

współzałożycielka Pracowni Psychoterapii i Rozwoju

​"Psychoterapia to dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem i towarzyszenie mu w drodze do zmiany. Głęboko wierzę w to, że to Osoba, z którą pracuję, jest ekspertem od swoich potrzeb i wyborów. Jestem po to, by pomóc w odkrywaniu tych potrzeb, co prowadzi do życia w zgodzie z własnymi wartościami i przekonaniami. Podstawową wartością w psychoterapii jest dla mnie kontakt: empatyczny, autentyczny i akceptujący."

tk_030920_074mini.jpg

Ukończyłam  Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) na kierunku psychologia oraz Szkołę Psychoterapii INTRA, rekomendowaną przez PTP.

Zajmuję się diagnostyką psychologiczną ( w tym diagnozą ASD, ADHD, AuDHD osób dorosłych), prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz sesje wsparcia psychologicznego po polsku i po angielsku. 

Na Uniwersytecie SWPS prowadzę zajęcia dla studentów psychologii z zakresu diagnostyki psychologicznej oraz zdrowia psychicznego. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń m.in z zakresu komunikacji czy sposobów radzenia sobie ze stresem. Od wielu lat współpracuję z ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi i kadrą medyczną prowadząc moduły psychologiczne w ramach kursów KPP i KDMR.

 

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. Bliska jest mi praca z osobami LGBTQIA+ oraz osobami neuroróżnorodnymi. Pracuję głównie w nurcie humanistycznym, integrując narzędzia z innych nurtów psychoterapeutycznych. W swojej pracy wykorzystuję elementy mindfulness, które pomocne są m.in. w redukcji stresu, bólów somatycznych oraz napięć. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Jestem koordynatorem grupy Psychoterapia Osób Dorosłych w Warszawskim Oddziale Terenowym PTP.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną:

 • Krótko- i długoterminową dla osób zdrowych psychicznie doświadczających problemów życiowych związanych m.in. z:

  • bliskimi związkami

  • stratami

  • kryzysami zdrowia fizycznego

  • pracą

  • problemami interpersonalnymi

  • kryzysami życiowymi

  • przebytymi urazami emocjonalnymi

 • Krótko- i długoterminową dla osób doświadczających:

  • zaburzeń nastroju,

  • zaburzeń lękowych,

  • zaburzeń związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

  • zaburzeń osobowości

  • zaburzeń neurorozwojowych

 

Swoje doświadczenie  zdobywałam odbywając staż terapeutyczny na Ogólnopsychiatrycznym Oddziale Dziennym Szpitala Bródnowskiego oraz podczas wieloletniej pracy w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. 

W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju współprowadzę praktyki i staże dla studentów i absolwentów psychologii z teorii i aspektów praktycznych przygotowania do zawodu psychoterapeuty.

Stale uczestniczę w szkoleniach, warsztatach oraz  naukowych konferencjach i sympozjach poświęconych problematyce standardów nauczania i praktykowania diagnozy psychologicznej oraz pracy psychoterapeutycznej. 

Wybrane szkolenia:

1. Pomoc psychologiczna i psychoterapia osób z niezgodnością płci i osób niebinarnych (Terappo)

2. EFT (Emotion Focus Therapy) Level 1 i 2 prowadzona przez  Kurt'a Renders'a (Ośrodek INTRA)

3. LGBT bez tajemnic- wiedza i kompetencje w pracy pomocowej (Instytut Pozytywnej Seksualności)

4. Ogólnopolskie Seminarium Stosowanej Analizy Potrzeb (Fundacja Prodeste)

5. Genogram- klucz do zrozumienia rodziny (Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS)

6. Nastolatki lgbt+ w spektrum autyzmu (Fundacja dziewczyny w spektrum)

7. Autystyczne umysły w cyfrowym świecie . (Fundacja Aleklasa i Fundacja Prodeste)

8. Praca ze wstydem i złością w psychoterapii prowadzona przez L. Greenberg'a ( Ośrodek INTRA)

Wybrane konferencje:

1. I Sympozjum z cyklu „Psychologia i Psychoterapia” pt. „Mechanizmy i zjawiska psychoterapii w świetle badań psychologicznych"

2. II sympozjum z cyklu „Psychologia i psychoterapia" pt. „Psychiczne mechanizmy zmian w psychoterapii"

3. III sympozjum z cyklu „Psychologia a psychoterapia” pt. „ Osobowość i temperament a psychoterapia”.

4. III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i Akademii Pedagogiki Specjalnej pt. 5. "Integracja psychoterapii w dezintegrującym się świecie"

6. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym"

7. Konferencja Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania pt:” Standardy diagnozy w praktyce klinicznej”

8. Konferencja Diagnoza w praktyce psychologicznej „Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania

9. Konferencja Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania pt: „Poszukiwany przepis na dobrego diagnostę: poszukują badacze, dydaktycy i praktycy."

Jestem członkinią w organizacjach:

 •  Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 •  Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA

bottom of page