top of page

ANNA PAPIŃSKA

Każdy z nas niesie ze sobą bagaż doświadczeń, który niejednokrotnie utrudnia relacje i obniża satysfakcję z życia. Wierzę, że odpowiednie rozpoznanie problemu i oparta na zaufaniu terapia mogą przynieść pozytywne efekty i poprawić codzienne funkcjonowanie.

tk_030920_117mini.jpg

psycholożka, diagnosta

Jestem w trakcie 4-letniego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym. 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół doświadczeń w bliskich związkach oraz psychologicznej diagnozy klinicznej. 

Prowadzę zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu SWPS z zakresu bliskich związków oraz diagnozy psychologicznej.

Pracuję z osobami dorosłymi. Szczególnie bliskie są mi trudności w relacjach romantycznych, przebyte urazy emocjonalne oraz praca z osobami w spektrum. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Wykształcenie:

Studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, kierunek: psychologia

Studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia

Studia podyplomowe Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej, Uniwersytetu SWPS

Letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Laboratorium Psychoedukacji

Program MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), Uniwersytetu SWPS

Szkolenia i kursy:

 

 • Szkolenie „ADHD u dorosłych. Diagnoza i terapia” – Cresentia (2022)

 • Szkolenie “Diagnoza i terapia dziecka i dorosłego z Zespołem Aspergera” – Centrum CBT (2021)

 • Warsztat “Psychopatologia” – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2019)

 • Warsztat “Wywiad w terapii poznawczo-behawioralnej” – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2019)

 • Warsztat “Konceptualizacja przypadku w CBT” - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2019)

 • Warsztat “Trening motywujący w procesie diagnostycznym” – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2019)

 • Certyfikat MMPI-2 – kurs organizowany przez Pracownię Testów Psychologicznych (2018)


 

Zdobywałam doświadczenie:

 • w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii I Neurologii w Warszawie

 • na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie

 • w Akademickim Centrum Psychoterapii I Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS

 • jako koordynator w projekcie badawczym pt.: “Kompetencje diagnostyczne w psychologii klinicznej – uwarunkowania rozwoju” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Członkostwo:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Publikacje naukowe:

Chojak, A. & Papińska, A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy-based intervention in therapy for mental health disorders – case study. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2020;29(4):250-258. doi:10.5114/ppn.2020.103637.

 

Papińska, A. Mentalizacja jako czynnik ochronny pomiędzy pozabezpiecznym przywiązaniem a rozwojem zaburzeń psychopatologicznych. Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26 Numer 1, p. 9-20.

doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.21.001.14115.

 

Papińska, A. & Kuncewicz, D. (2021). A Polish Adaptation and Validation of the Positive–Negative Relationship Quality (PN-RQ) Scale. Annals of Psychology, 24(2), 173-191.

bottom of page