top of page

TERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Prowadzona przez jednego lub dwóch psychoterapuetów. Są to regularne spotkania grupy osób, często o podobnej specyfice problemu.

Ta forma terapii zwykle poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, kwalifikującymi do danej grupy (gdyż bywa tak, że istnieją przeciwwskazania do uczestniczenia w grupie psychoterapeutycznej). 

Proces grupowy nadaje dynamikę grupie, Klienci mają okazję nie tylko pracować nad swoimi indywidualnymi problemami, ale też przyjrzeć się temu jak funkcjonują w relacjach z innymi oraz jak inni ich spostrzegają.


Inne formy pracy grupowej to również: treningi interpersonalne, grupy wsparcia, grupy interpersonalne.

grupowa.jpeg
bottom of page