top of page

TERAPIA RODZIN

Psychoterapia rodzin to psychoterapia skupiona na pracy z całą rodziną. Zakłada, iż kłopot jednego członka rodziny wynika z funkcjonowania całego systemu (rodziny) zatem to funkcjonowanie całego systemu należy zmodyfikować. Podczas spotkań z psychoterapeutą każdy członek rodziny ma przestrzeń na podzielenie się swoim rozumiem sytuacji rodzinnej. Psychoterapia rodzin poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi w celu zdefiniowania problemu i umówieniu się na cele i warunki pracy.

They just wanted to have a cute family photoshoot, so we went to the forest… and, well, they are so

Terapię rodzin w Pracowni PiR prowadzi Stefan Baker.

bottom of page