top of page

KATARZYNA BIERZYŃSKA

psycholożka, psychoterapeutka

 

Psychoterapię postrzegam jako proces nabywania umiejętności uważnego radzenia sobie z trudnymi myślami i uczuciami, w sposób, który umożliwia wytrwałe realizowanie działań, budujących głębokie poczucie sensu i ukierunkowania w życiu. Podstawę stanowi relacja terapeutyczna, rozwijająca się w atmosferze bezpieczeństwa opartego na akceptacji i szacunku.

tk_030920_113mini.jpg

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS) na kierunku psychologia (specjalność: psychologia kliniczna). Zrealizowałam 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB, członka European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ponadto, ukończyłam kurs w ramach Studium Terapii Schematu CTPB (obecnie Szkoła Terapii Schematów), akredytowany przez International Society of Schema Therapy (ISST) oraz ukończyłam w USWPS w Warszawie studia podyplomowe "Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia". Dodatkowo, zakwalifikowałam się na kurs nauczycielski MBCT w Życiu (MBCT-L) organizowany przez Fundację Rozwoju Mindfulness we współpracy z Oksfordzką Fundacją Uważności (Oxford Mindfulness Foundation) przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas 2-letniego Podyplomowego Stażu Psychoterapeutycznego w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS, gdzie byłam następnie wieloletnim pracownikiem.

 

Specjalizuję się w pomocy osobom dorosłym. Pracuję w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne, w tym terapię schematu oraz ACT (tzw. III fala CBT).

W swojej praktyce klinicznej zajmuję się:

  • diagnostyką psychologiczną, która służy formułowaniu rekomendacji dla osób poszukujących pomocy psychologicznej, dotyczących formy wskazanej interwencji psychologicznej,

  • identyfikowaniem mechanizmów psychicznych warunkujących doświadczanie problemów u osób zgłaszających się po pomoc,

  • wsparciem  psychologicznym osób tymczasowo doświadczających problemów życiowych (np. w obszarze bliskich relacji, pracy itd.),

  • psychoterapią krótko- i długoterminową osób cierpiących z powodu:

       - zaburzeń lękowych,

       - zaburzeń nastroju,

       - zaburzeń związanych ze stresem i pod postacią somatyczną,

       - zaburzeń osobowości,

       - problemów interpersonalnych,

       - niestabilnej lub niskiej samooceny.

Swoje kompetencje stale rozwijam poprzez uczestnictwo w szkoleniach, a pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Członkostwo w organizacjach:

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

  • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB)

  • Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)

bottom of page