top of page

PSYCHOTERAPIA
ON-LINE

Psychoterapia indywidualna on-line prowadzona jest za pomocą komunikatora Skype (bądź innych - w zależności od zapotrzebowania Klienta).  Prowadzona może być w różnych nurtach, do wyboru zgodnie z preferencjami Klienta i/lub zgodna z rekomendacjami po konsultacji psychologicznej. Jest to regularna praca terapeutyczna, odbywająca się zazwyczaj raz w tygodniu, oparta na wspólnie ustalonym z Klientem kontrakcie. Psychoterapia indywidualna może trwać parę tygodni, miesięcy a nawet lat - w zależności od problemu nad jakim Klient wraz z terapeutą pracują. W naszym ośrodku psychoterapia indywidualna poprzedzona jest 2-3 konsultacjami diagnostycznymi (tak, jak w przypadku psychoterapii stacjonarnej). Cały proces terapeutyczny, może być przeprowadzony on-line, bądź zamiennie ze spotkaniami stacjonarnymi. Szczegóły współpracy Klient ustala z terapeutą. 

online 2.jpg

Pracujemy z osobami, które doświadczających problemów życiowych związanych m.in. z:

 • bliskimi związkami

 • przeżywaniem nadmiernego stresu 

 • utratą sensu życia

 • przebytymi traumami, PTSD

 • stratami

 • kryzysami zdrowia fizycznego

 • pracą

 • relacjami interpersonalnymi

 • kryzysami życiowymi takimi jak utrata bliskiej osoby, utrata pracy, rozpad związku

 • przebytymi urazami emocjonalnymi

 • bezsennością oraz dolegliwościami somatycznymi

 • przeżywaniem samotności, izolacji społecznej

 • i wiele innych

 

Zajmujemy się także pracą z osobami cierpiących na zaburzenia psychiczne:

 • zaburzenia nastroju,

 • zaburzenia lękowe,

 • zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną

 • zaburzenia osobowości.

bottom of page