top of page

KONSULTACJE RODZICIELSKIE

Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze dla rodziców

 

Konsultacje dla rodziców są krótkoterminową formą wsparcia w trudnościach związanych z pełnieniem roli rodzica. Spotkania z psychologiem mogą odbywać się z jednym lub z obojgiem rodziców. 

Służą zdefiniowaniu problemu i wypracowaniu planu wsparcia dla rodzica w kwestiach:

·   wspomagania rozwoju i samooceny dziecka,

·   problemów wychowawczych, komunikacji z dzieckiem,

· wsparcia dziecka w trudnościach szkolnych oraz w trudnych okolicznościach życiowych, takich jak np. rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby.

    

Celem działania psychologa podczas konsultacji z rodzicem jest:

·   ustalić czy istnieje zasadność udzielenia pomocy psychologicznej dziecku

·   dać wsparcie w procesach wychowawczych

·   przekazać rekomendacje dalszej pracy lub/oraz wskazać miejsca udzielające

specjalistycznego wsparcia  


 

Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania.

Czas trwania spotkania:  z jednym rodzicem 50min, z dwójką rodziców 80min

Image by Danielle MacInnes

Konsultacje rodzicielskie w Pracowni PiR prowadzą:

bottom of page