top of page

Dla kogo jest coaching kryzysowy?

Dla osób, które w niedawnym czasie doświadczyły kryzysu i czują, że nie funkcjonują i nie zachowują się tak jak zazwyczaj, są poza swoją normą. 

Dla osób, które mogą doświadczać:

- negatywnych emocji, zmienności nastrojów i drażliwości, trudności w kontroli emocji – niekontrolowanych wybuchów złości lub płaczu;

- problemów ze snem, ciągłego zmęczenia i braku możliwości regeneracji;

-  chaosu, obniżenia motywacji do robienia czegokolwiek, braku energii;

- tendencji do izolacji społecznej, która skutkuje wycofywaniem się z kontaktów społecznych, skrytością, małomównością;

- trudności w znajdowaniu rozwiązań, planowaniu i podejmowaniu decyzji.

 

W czym pomaga coach kryzysowy?

-  w odzyskaniu równowagi emocjonalnej;

-  w zrozumieniu sytuacji poprzez psychoedukację;

- w zmianie interpretacji sytuacji/wydarzenia i nadania jej nowego adaptacyjnego znaczenia;

- w wypracowaniu nowych strategii działania, zachowań, reakcji pomagających wyjść z kryzysu;

- w podniesieniu poczucia własnej wartości, samooceny, sprawczości i kontroli nad sobą i własnym życiem;

- w odnalezieniu sensu w sytuacji kryzysowej i wykorzystania rozwojowego potencjału kryzysu jako trampoliny do przeprowadzenia pozytywnych zmian w życiu.

COACHING KRYZYSOWY

Coaching kryzysowy to krótkotrwała współpraca z klientem, który jest w lekkim lub średnim kryzysie, polegająca na wspólnej pracy ukierunkowanej na wyjście z kryzysu i pomocy we wzroście pokryzysowym.

 

Coaching kryzysowy składa się z pomocy psychologicznej w kryzysie (elementy interwencji kryzysowej) oraz z coachingu klasycznego. 

Sposób pracy jest dopasowany do funkcjonowania klienta,  zapewnia bezpieczeństwo, emocjonalne i psychologiczne wsparcie, pomoc w znalezieniu rozwiązań, a także planowanie i monitowanie postępów.

Kryzys wymusza zastosowanie nowych sposobów i strategii do radzenia sobie z trudnościami. Poprzez zastosowanie metod coachingowych dochodzi się do tego łatwiej i szybciej niż bez wsparcia specjalisty.

anastasia-petrova-xu2WYJek5AI-unsplash.j

Coaching kryzysowy w Pracowni PiR prowadzi Ewelina Karkoszka.

bottom of page