top of page

DIAGNOSTYKA SPEKTRUM AUTYZMU/ADHD

Diagnostyka spektrum autyzmu (w tym zespołu Aspergera) oraz ADHD:

Oferta diagnozy ASD ( autism spectrum disorder) oraz ADHD dla dorosłych i młodzieży:

 

Diagnostyka przeprowadzana jest w oparciu o następujące metody diagnostyczne: wywiad psychologiczny/medyczny, obserwację, narzędzia samoopisowe, oraz analizę dostarczonej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej.

 

annie-spratt-nP9J7O90HfY-unsplash.jpg

Pakiet diagnostyczny obejmuje: 4 spotkania z psychologiem, zestaw kwestionariuszy psychologicznych, oraz zaświadczenie -krótka informacja o tym, że odbył się proces diagnostyczny i co jest jego wynikiem.

(W indywidualnych przypadkach może być potrzebne zwiększenie ilości spotkań - do ustalenia z terapeutą na spotkaniu.) 

Spotkania z psychologiem:

W trakcie spotkań z psychologiem przeprowadzany jest wywiad kliniczny, podczas którego psycholog pyta o funkcjonowanie Klienta obecnie i w przeszłości, w różnych obszarach - społecznym, poznawczym, regulacji emocji, wrażliwości na bodźce. Analizowana jest także dostępna dokumentacja medyczna, psychologiczna, oraz pedagogiczna. Klient proszony jest też o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych, które uzupełniają informacje pozyskane w wywiadzie klinicznym.

Pakiet diagnostyczny dla osób dorosłych:

1) spotkanie z psychologiem: wywiad, oraz obserwacja 

2) spotkanie z psychologiem: wywiad, obserwacja, kwestionariusze 

3) spotkanie z psychologiem - omówienie kwestionariuszy

3a) czas pomiędzy spotkaniami - bez udziału osoby diagnozowanej, który psycholog przeznacza na analizę uzyskanych informacji, dostępnej dokumentacji, oraz wyników kwestionariuszy. 

Do uzgodnienia z terapeutą spotkanie z rekomendowanym lekarzem psychiatrą - wywiad medyczny, diagnoza medyczna - to spotkanie jest osobno płatne u lekarza, jest konieczne jeśli osoba diagnozowana chce uzyskać zaświadczenie lekarskie o diagnozie.

opcjonalnie 3b) konsultacja zespołu diagnozującego psychologa i lekarza psychiatry - bez udziału osoby diagnozowanej - to czas na wymianę informacji, przygotowanie informacji zwrotnej

4) spotkanie z psychologiem -przekazanie informacji zwrotnej wraz z rekomendacjami

 

Cena pakietu diagnostycznego u psychologa: 1400 zł 

 

Dodatkowo płatne poza pakietem:

 

1) Na prośbę Klienta, psycholog może przygotować obszerną informację zwrotną z przebiegu procesu diagnostycznego - opinię psychologiczną wraz z rekomendacjami i wskazówkami do dalszego postępowania. Jest ona dodatkowo płatna- koszt opinii to 370 zł.

2) Opcjonalnie - na życzenie Klienta może odbyć się spotkanie z psychologiem w celu przekazania i omówienia pisemnej opinii z diagnozy. 

Pisemna opinia to koszt 370 zł , dodatkowe spotkanie to koszt 200 zł: 

Razem opinia + spotkanie =  570 zł 

 

Jest możliwość rozłożenia płatności na raty:

1 opcja: 2x 700 zł

2 opcja 4 x 350 zł - płatne przy każdym spotkaniu

Płatność możliwa jest w następujących formach:

Płatność przelewem z góry przed spotkaniem, płatność kartą na miejscu, płatność gotówką na miejscu.

 

Każde spotkanie trwa od 50-60 minut.

Diagnostykę spektrum autyzmu  w Pracowni PiR prowadzą:

bottom of page