top of page

MAGDALENA ŚNIEGULSKA

dr psychologii, psychoterapeutka dziecięca, wykładowczyni akademicka

.

tk_030920_108mini.jpg

OBECNIE NIE PRZYJMUJE NOWYCH PACJENTÓW. ZAPISY SĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA

Absolwentka Wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Pracuje w Szkole Edukacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytecie SWPS w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich. Członek PTP, PTTPB. Członek-założyciel Stowarzyszenia Wspólne Podwórko.

Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.

Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym.

 

Publikacje naukowe:

Śniegulska, M., Haman, E. (2019). Czego uczeń może nauczyć się w szkole? Rola kompetencji miękkich w uczeniu się i nauczaniu. w: W. Bobiński, J. Sujecka-Zając (red.) Kształcenie nauczycieli – wyzwanie i zaangażowanie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Śniegulska, M. (2019). Dzieci i młodzież doświadczające rozstania rodziców – wywiady psychologiczne. w: A. Czerederecka (red.) Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Śniegulska, M., Ustjan, D. (2015). Wymagania i wyzwania w pracy psychologa diagnosty w wybranych placówkach państwowych. w: M. Filipiak, W., J. Paluchowski, B. Zawadzki, M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Śniegulska, M., Arska-Karyłowska, B. (2015). Rozwód rodziców a dobro dziecka. „Na wokandzie” kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości. 

http://nawokandzie.ms.gov.pl/24/dobre-praktyki-2-24/rozwod-rodzicow-a-dobro-dziecka.html Opublikowano 6 maja 2015

 

Śniegulska, M. (2014). Jak się objawia przewlekły stres u dziecka – typowe i nietypowe obrazy kliniczne. Pediatria po dyplomie 2014;18(suppl. 1), str. 1-5.

Śniegulska, M. Pisula, W. (2013). Object exploration in 3- to 7-year-old children. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 113 (2), str. 528-539.

Śniegulska, M. (2005). Wywiad z pacjentem leczonym kardiologicznie w: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz, (red.), Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. T.3. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 

 

Wybrane webinary:

https://youtu.be/hSKRvmg-sMY

https://youtu.be/T2jKALI0v_A

 https://www.maszglos.pl/webinarium/o-rodzinie-i-rolach-rodzicow-w-czasie-pandemii/

bottom of page