top of page

AGNIESZKA JANCZA

psycholożka, psychoterapeutka, psychotraumatolożka

"Psychoterapia jest dla mnie wspólną podróżą w głąb świata wewnętrznego drugiego człowieka.T owarzyszę mu w jego cierpieniu, zagubieniu, odkrywaniu siebie idąc ku rozwojowi i zmianie. Buduje wraz z nim dobrą relację opartą na zaufaniu, empatii, akceptacji i bezpieczeństwie. Głęboko wierzę w to, że w każdym z nas istnieje potencjał do dobrego i satysfakcjonującego życia. Psychoterapia daje możliwość, przyjrzenia się swojej historii, różnym trudnościom, temu co niezrozumiałe. Stwarza warunki aby stawać się bardziej wolną i świadomą osobą."

img_20231012_135122.jpg

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II oraz 4 letnią Szkołę
Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanym przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem także absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanym przez Instytut
Psychologii Zdrowia oraz 3 letniego Szkolenia z Psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum
Psychotraumatologii.


Poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach i konferencjach.
Swoje doświadczenie zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia od Alkoholu w Warszawie prowadząc terapię grupową dla osób dorosłych z rodzin
alkoholowych oraz w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Świadczyłam także pomoc
psychologiczną w Centrum Praw Kobiet.


Pracuję w nurcie integracyjnym, dla którego bazą jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa.
Korzystam również z podejścia psychoanalitycznego.


Swoją pracę poddaje stałej superwizji.


Zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz wsparciem psychologicznym osób dorosłych.
 

W swojej pracy spotykam się z osobami doświadczającymi:
- zaburzeń depresyjnych
- zaburzeń lękowych
- zaburzeń osobowości
- zaburzeń psychosomatycznych

Pracuję również z osobami w trudnych sytuacjach osobistych i kryzysach życiowych:
- żałoba
- zdrada
- rozwód
- samotność
- traumy rozwojowe ( wczesnodziecięce )

- utrata sensu życia
- niska samoocena
- odczuwana pustka, lęk przed bliskością i odrzuceniem
- trudności w budowaniu bliskich relacji

bottom of page