top of page

SZKOLENIA DLA FIRM Z OBSZARU NEURORÓŻNORODNOŚCI

Oferta warsztatu z zakresu budowania świadomości na temat neuroróżnorodności wśród pracowników firmy.


Szkolenie podzielone na 2 moduły:


1. Panel dyskusyjny dla pracowników.

Cel: zwiększenie świadomości na temat neuroróżnorodności - przekazanie wiedzy, zebranie informacji o tym jak pracownicy
obecnie funkcjonują w organizacji - potencjał i wyzwania organizacji w zakresie neuroróżnorodności.

2. Szkolenie dla managerów.

Cel: zwiększenie świadomości na temat neuroróżnorodności-przekazanie wiedzy.

 

MODUŁ 1: Panel dyskusyjny dla pracowników

Planowany czas: 3h

● słowniczek pojęć

● fakty i mity nt. neuroróżnorodności

.● dyskusja ze specjalistą

● życie codzienne w organizacji- potencjał i wyzwania organizacji wkontekście neuroróżnorodności

● przestrzeń biurowa- dostosowanie do potrzeb

● pytania i odpowiedzi

 

MODUŁ 2:  Szkolenie dla menagerów

Czas trwania 4h

● słowniczek pojęć. Wstęp.

● fakty i mity

● jak dostosować przestrzeń biurową (parę słów o sensoryce)

● jak zarządzać neuroróżnorodnym zespołem, aby zwiększyć potencjał wynikający ze współpracy, odpowiedniego podziału zadań

● umiejętności miękkie, które są potrzebne aby budować neuroróżnorodny zespół: “mówimy o tym samym ale innym językiem”- jak neuroatypowy manager może zrozumieć neurotypowego pracownika i na odwrót

● co szkodzi potencjałowi osób neuroróżnorodnych, a co ten potencjał wzmacnia. Jak rozpoznawać specyficzne potrzeby osób neuroróżnorodnych.

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów prowadzonych przy użyciu metod aktywizujących uczestników. Pojawi się szansa na przestawianie indywidualnych perspektyw, poszerzenia własnej świadomości w atmosferze nastawionej na zrozumienie i wzajemne motywowanie się. Panel dyskusyjny z pracownikami rekomendujemy przeprowadzić przed szkoleniem z managerami. Na Państwa życzenie, możemy zebrać dane, co jest dla pracowników firmy wyzwaniem w obszarze neuroróżnorodności (anonimowo, np. w formie ankiet ewaluacyjnych.). Dane te będziemy mogli wykorzystać do rozmowy z managerami.

 

Szkolenie może prowadzone być w języku polskim i angielskim, stacjonarnie w siedzibie firmy bądź on-line.

Możliwość modyfikacji programu pod potrzeby Państwa firmy.

Termin i koszt ustalany indywidualnie,

workshop3 (2).jpg
bottom of page