top of page

WSTĘP DO DIAGNOZY I PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Szkolenie  przeznaczone są dla studentów/ absolwentów psychologii, osób które zaczynają pracę w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży oraz rodziców. Program szkolenia jest ułożony w ten sposób,aby  doskonalić umiejętności praktyczne w obszarze pracy diagnostycznej i psychologicznej oraz poszerzyć wiedzę teoretyczną

z zakresu podstaw: psychopatologii, pracy diagnostycznej, formułowania rekomendacji i informacji zwrotnych. Uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć umiejętności praktyczne  wprowadzające ich do pracy diagnostycznej, nabyć umiejętność pracy nad opracowywaniem kwestionariuszy, dokumentacji Klienta, przeprowadzaniem wywiadu i zawieraniem kontraktu.

Omówione zostaną sposoby zbierania informacji poprzez wywiad, obserwację oraz użycie narzędzi kwestionariuszowych.

Szkolenie mają na celu zapoznać uczestników z codzienną specyfiką pracy na stanowisku psychologa dzieci i młodzieży.

 

4h program szkolenia zawiera:

1. Wywiad z rodzicem.

2. Kontrakt i budowanie kontaktu z rodzicem.

3. Wywiad z dzieckiem.

4. Kontrakt i budowanie kontaktu z młodym klientem.

5. Konceptualizacja (konteksty rozwojowe, środowiskowe, biologiczne).

6. Ustalenie celów do pracy, sprawdzanie motywacji, ustalanie granic odpowiedzialności (rodzic i młody człowiek),

7. Specyfika i trudności w pracy z młodym klientem.

8. Formułowanie informacji zwrotnych i przekazanie rekomendacji.

 

Czas trwania: 4h

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju

Koszt: 299zł

Aby zgłosić swój udział w praktykach prosimy o wysłanie formularza na adres: wizyty@pracowniapir.pl

Prowadząca:

Patrycja Rzepecka

Ukończona uczelnia:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Specjalizuję się w diagnozie dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 16 lat z zaburzeniami lękowymi (z uwzględnieniem

lęku uogólnionego, społecznego, separacyjnego, fobii specyficznych i zaburzeń obsesyjno kompulsywnych),

afektywnymi (depresja), neuro rozwojowymi (ADHD), eksternalizacyjnymi (zaburzenia opozycyjno - buntownicze,

zaburzenia zachowania) oraz zaburzeniami karmienia, odżywiania i wydalania.

Zajmuje się również diagnozą ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego) i

identyfikowaniem indywidualnych zasobów oraz ewentualnych obszarów problemowych w funkcjonowaniu

młodego człowieka.

Współpracuję i prowadzę wykłady oraz warsztaty dla nauczycieli w ramach konferencji organizowanych przez Pase,

Polskie Towarzystwo ADHD oraz Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery”.

Prowadzę zajęcia dla studentów Uniwersytetu SWPS m.in z zakresu psychologii rozwojowej, metod diagnozy klinicznej.

 

W obszarze psychoterapii i wsparcia psychologicznego specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat oraz wsparcia psychologicznego dla rodzin. Pracuję głównie w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne korzystając również z dorobku różnych podejść psychoterapeutycznych.

 

Zajmuję się:

 • psychoterapią dzieci i młodzieży w zakresie:

  • zaburzenia nastroju,

  • zaburzenia lękowe,

  • zaburzenia afektywne,

  • zaburzenia neurorozwojowe (ADHD),

  • zaburzenia jedzenia i wydalania u dzieci

  • całościowe zaburzenia rozwoju – Zespół Aspergera

 • prowadzeniem grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

 • wsparciem rodziców w obszarze problemów rodzinnych i wychowawczych.

 

Stosuję współczesną wiedzę opartą na badaniach z obszarów psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej do pracy z rodzicami, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka, a także w sytuacji gdy poszukują pomocy w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

Piszę teksty popularyzujące wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.

 

Psycholog dziecięcy
tk_030920_148mini.jpg
bottom of page