top of page

SZKOLENIE MMPI-2

Termin: 26-27.09.2020 (w zależności od ilości osób, szkolenie może być przeniesione na październik)

Opis narzędzia MMPI-2


MMPI-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości jest samoopisowym kwestionariuszem stosowanym przede wszystkim w psychologicznej diagnozie klinicznej do oceny osobowości oraz zaburzeń psychicznych. Stosowany jest również w obszarach nieklinicznych oraz w badaniach naukowych. Polska adaptacja MMPI-2 została opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP.

 

Uczestnicy


Ze względu na to, że narzędzie to może być stosowane wyłącznie przez psychologów na szkolenie zapraszamy psychologów oraz studentów ostatniego roku psychologii.

Do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

Grupa szkoleniowa będzie składać się z maksymalnie 9 osób.

Opis szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

 

Wstęp teoretyczny obejmuje:
-charakterystykę narzędzia oraz możliwości jego zastosowania
-przedstawienie poszczególnych skal kwestionariusza
-samodzielne opracowanie wyników
-interpretacje wyników

Umiejętności praktyczne:
-rozwinięcie swoich kompetencji
-diagnostycznych o umiejętność
-przeprowadzenia badania złożonym i wielowymiarowym narzędziem jakim jest MMPI-2
-umiejętność obliczania oraz
- interpretowania otrzymanych wyników.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadząca
mgr psychologii Anna Papińska
diagnostka, dydaktyk Uniwersytetu Humianistycznospołecznego SWPS, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

 

Koszt
520 zł płatne do 15 września
590 zł płatne po 15 września

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Organizator przewiduje zorganizowanie gorącego posiłku (kilka dań do wyboru) dla chętnych za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.

Obowiązują zapisy na szkolenie:
kontakt@pracowniapir.pl 
tel. 506 020 100

 

Miejsce szkolenia
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju
ul. Targowa 15 lok. 58
Warszawa

mmpi.JPG
bottom of page