top of page

PRAKTYKI DLA PSYCHOLOGÓW
“Psycholog praktyk- wprowadzenie do zawodu”.

Zapraszamy na praktyki, które będą wsparciem w praktycznym wprowadzeniu do zawodu psychologa.

Ramowy program, rozplanowany na 90 h:

 

1. Współczesne standardy psychologicznej diagnozy klinicznej

2. Standardowe narzędzia diagnostyczne przydatne we wstępnej diagnozie klinicznej (w tym diagnoza spektrum autyzmu oraz ADHD u osób dorosłych)

3. Zawieranie kontraktu na badanie diagnostyczne. Przygotowywanie wywiadu wstępnego.

Informacje zwrotne i rekomendacje. Standardy przechowywania dokumentacji medycznej, pisanie opinii i zaświadczeń dla Klientów

4. Praca indywidualna z tutorem w ramach realizowanych zadań - każdy z praktykantów będzie miał okazję do spotkań indywidualnych z wybranym prowadzącym


 

Praktyki psychologiczne w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju przeznaczone są dla studentów/ absolwentów psychologii, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności praktyczne w obszarze pracy diagnostycznej i psychologicznej oraz poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw: psychopatologii, pracy diagnostycznej, formułowania rekomendacji i informacji zwrotnych. Praktykanci będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach wprowadzających do pracy diagnostycznej, nabyć umiejętność pracy nad opracowywaniem kwestionariuszy, dokumentacji Klienta, rekomendacji dla Klienta, sporządzanie opinii.

Omówione zostaną sposoby zbierania informacji poprzez wywiad, obserwację oraz użycie narzędzi kwestionariuszowych.

Praktyki mają na celu zapoznać uczestników z codzienną specyfiką pracy na stanowisku psychologa, diagnosty oraz psychoterapeuty. Ideą praktyk jest możliwość rozwijania własnych kompetencji i przyjrzenie się swoim predyspozycjom do wykonywania zawodu. 

 

Dodatkowo praktykant będzie miał okazję do rozmowy z członkami naszego zespołu, specjalizującymi się w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi oraz parami w różnych nurtach psychoterapeutycznych. Różnorodność pracy członków naszego zespołu jest świetną okazją do znalezienia  odpowiedzi na pytanie, do którego nurtu psychoterapeutycznego uczestnikowi praktyk jest najbliżej i w którym kierunku chciałby rozwijać się szkoleniowo w przyszłości.


 

Co zyskasz:

  • szkolenie umiejętności praktycznych - przeprowadzenie kontraktu, prowadzenie wywiadu, pisanie opinii, przeprowadzanie procesu diagnostycznego (formułowanie informacji zwrotnych i rekomendacji dla Klienta)

  • poznasz pracę członków zespołu “od kuchni”, będziesz miał okazję zapoznać się z pracą w różnych podejściach terapeutycznych,

  • możliwość ćwiczenia i nabycie umiejętności praktycznych w zastosowaniu, liczeniu, analizowaniu i interpretowaniu narzędzi kwestionariuszowych

  • uczestniczenie w superwizjach i interwizjach terapeutycznych i diagnostycznych zespołu

  • uzyskasz certyfikat ukończenia praktyk

  • rozpoznasz swoje zasoby i ograniczenia do pracy w roli psychologa, nazwiesz obszary do pracy własnej, swoje kompetencje.


 

Informacje organizacyjne:

  • start: wiosna 2024 

  • ilość godzin: 90 h

  • spotkania z tutorem zapisywane są indywidualnie, zgodnie z dyspozycyjnością stażysty i terapeuty. 

  • o przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń

 

Koszt udziału to 2000 zł (22,30 zł  za godzinę)

 

 

Możliwość płacenia w ratach 

• I wariant : 2 raty wysokości 1000 zł każda  

• II wariant: 5 rat wysokości 420 zł każda  

 

Ważne informacje:  

➢ Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatowej w siedzibie Pracowni Psychoterapii i Rozwoju na warszawskiej Pradze.

➢ Część zajęć wykładowych oraz superwizje mogą odbywać się w formie online poprzez dostępne  aplikacje typu Google Meet.    

➢ Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.  

 

Aby zgłosić swój udział w praktykach prosimy o wysłanie formularza na adres: kontakt@pracowniapir.pl


 

Serdecznie zapraszamy.

Praktyki Studenckie.png
bottom of page