top of page

PODWÓJNA DIAGNOZA ADHD I SPEKTRUM AUTYZMU (ASD)

Funkcjonowanie, wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

 

​Szkolenie dla specjalistek_ów zajmujących się zdrowiem psychicznym, pracujących lub planujących pracę z osobami neuroróżnorodnymi.

Szkolenie ON-LINE

neuro.png

DZIEŃ 1 

1.06.2024 G. 10.00-14.00 (przerwa 15 min o 12:00


1. Podstawy teoretyczne
o Omówienie charakterystyki spektrum autyzmu i ADHD zgodnie z ICD-11
o Scharakteryzowanie grupy osób z ADHD i autyzmem (osób AuDHD) oraz różnic pomiędzy osobami z pojedynczą diagnozą


2. Funkcjonowanie osób z podwójną diagnozą ADHD i autyzmu
o Codzienne trudności osób z podwójną diagnozą ADHD i autyzmu
o Szanse stojące przed osobami z ADHD i autyzmem


3. Przegląd badań
o Ograniczenia dostępnych badań na temat funkcjonowania osób z ADHD i
autyzmem
o Przegląd wartościowych źródeł wiedzy na omawiany temat


4.  Wyzwania diagnostyczne
o Wzajemne maskowanie się objawów ADHD i autyzmu
o Różnicowanie ADHD, autyzmu i innych diagnoz
o Wskazówki sugerujące możliwość występowania ADHD i autyzmu


5.  Wsparcie psychologiczne osób AuDHD
o Psychoedukacja, jej znaczenie i kluczowe elementy
o Wsparcie po diagnozie
o Wskazówki dotyczące terapii osób z ADHD i autyzmem
o Inne formy wsparcia

DZIEŃ 2

2.06.2024 g.10.00-14.00  (przerwa 15 min o 12:00)

 

Część warsztatowa 
1. Studia przypadków
o Omówienie przypadków dotyczących diagnozy i terapii osób z ADHD i autyzmem, w tym przypadków przedstawionych przez uczestników szkolenia
o Wymiana doświadczeń.


2. Omówienie pytań uczestników


Po szkoleniu przesłane uczestnikom prezentacja, bibliografia i artykuły dostępne w open access.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie on-line

Data:

 1-2.06.2024 g.10.00-14.00

Koszt:

600zł

Zgłoś swój udział wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: wizyty@pracowniapir.pl

Prowadzące:

Paulina Roszkowska

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Konsultantką
Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej z uwzględnieniem spektrum autyzmu,
psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej.
Specjalizuję się w diagnozie spektrum autyzmu, ADHD oraz diagnozie różnicowej. Chętnie
będę Ci towarzyszyć w odkrywaniu tożsamości płciowej. Koncentruję się na wspieraniu
w akceptacji diagnozy, odmaskowywaniu i życiu zgodnym ze swoim neurotypem. Pracuję
terapuetycznie w nurcie transkulturowym, wykorzystując podejście afirmatywne i neuropride.
W swojej pracy skupiam się na osobach z grup narażonych na stres mniejszościowy. Sama
będąc osobą queerową z podwójną diagnozą auDHD rozumiem z jakimi trudnościami
spotykają się moi klienci w normatywnym społeczeństwie. Stawiam na autentyczną relację,
a taka może powstać tylko wtedy, gdy oboje również jesteśmy autentyczni. Dlatego uważam,
że tożsamości nie da się zostawić przed drzwiami gabinetu.
Prowadzę warsztaty dla osób po diagnozie, mające na celu pomoc w budowaniu swojej
autystycznej i ADHDowej świadomości.
Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia
Grupy Luxmed pod okiem Szymona Niemca “Diagnoza i postępowanie z osobami
transpłciowymi i niebinarnymi w praktyce poradni zdrowia psychicznego”.
Poddaję swoją pracę stałym superwizjom.

Maria Kluzowicz

 

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie uczestniczę w

kursie kształcącym na Konsultantkę Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej ze specjalizacją

w spektrum autyzmu. Ukończyłam także szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

(TSR) na  poziomie podstawowym.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi podczas stażu w Katedrze Psychoterapii

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, a także w ramach

licznych wolontariatów.  Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i uczestniczę w szkoleniach z zakresu

diagnozy i terapii, a swoją pracę  poddaję regularnej superwizji.

 

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia, w szczególności z osobami neuroróżnorodnymi

(ADHD/autyzm/AuDHD). Prowadzę również diagnozę psychologiczną neuroróżnorodności oraz

psychoedukację. Jako osoba z podwójną diagnozą ADHD i spektrum autyzmu (AuDHD), rozumiem

specyfikę funkcjonowania tej grupy zarówno z perspektywy specjalistki, jak i samorzeczniczki."

Maria Kluzowicz portret.JPEG
422276173_1576560436478354_8668731759057204707_n.jpg
bottom of page