top of page

KATARZYNA SZLICHCIŃSKA

„Psychoterapia to proces, który polega nie tylko na złagodzeniu objawów, ale także na rozwoju wglądu, poczucia sprawstwa, tożsamości, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z afektami siły ego i spójności Ja, zdolności do miłości, pracy i zabawy oraz ogólnego poczucia dobrostanu.” - Nancy McWilliams

_MG_0261_2-02.jpeg

psycholożka, psychoterapeutka

Jestem psychologiem, absolwentką SWPS w Warszawie i psychoterapeutą psychodynamicznym, po czteroletnim kursie w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Psychoterapię postrzegam jako empatyczną podróż w drodze indywidualnego rozwoju. Naukę rozpoznawania mechanizmów funkcjonowania. Świadomego kontaktu z emocjami, myślami i ciałem w jednoczesnej uważności na komunikaty nieświadomego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ramach staży w Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS w Warszawie, Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Udzielałam wsparcia psychologicznego w stowarzyszeniu non profit działającym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z depresją, nerwicą. Mającymi problemy w relacjach międzyludzkich. Doświadczających szeroko pojmowanego kryzysu w życiu. Ciepiącymi z powodu cech swojej osobowości.

 

Podwyższam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach.

Pracę poddaję stałej superwizji.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

bottom of page