top of page

SPEKTRUM AUTYZMU A TRAUMA

SPEKTRUM AUTYZMU A TRAUMA

specyfika - różnicowanie - terapia

 

​Szkolenie dla specjalistek_ów zajmujących się zdrowiem psychicznym, pracujących lub planujących pracę z osobami neuroróżnorodnymi.

Szkolenie ON-LINE

Zielony Pomarańczowy Różowy Ilustrowany Plakat edukacyjny (w poziomie)  (2).png

Plan Szkolenia

Dzień 1.

11.05.2024 g. 10.00-14.00

1. Różnice między PTSD a Złożonym PTSD (cPTSD) oraz różnice w definiowaniu traumy
- krótkie wprowadzenie o kryteriach diagnostycznych

2. Przyczyny traumatyzacji osób autystycznych
- różnice w reakcjach na różne zdarzenia w zależności od neurotypu
- częstość i prawdopodobieństwo traumatyzacji osób autystycznych

3. Diagnoza zaburzeń traumatycznych
- specyfika diagnozowania osób autystycznych

4. Różnicowanie
- spektrum autyzmu a PTSD i złożone PTSD
- złożone PTSD a zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie (borderline)

Dzień 2.

12.05.2024 g. 10.00-14.00


1. Wstęp do terapii- podstawowe informacje
- niektóre rodzaje terapii traumy
- EMDR
- specyficzne potrzeby osób autystycznych w terapii

2. Omówienie przypadków z praktyki

3. Pytania i odpowiedzi


Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają prezentację, bibliografię oraz badania z bibliografii
dostępne w open access.

Miejsce Szkolenia:

Szkolenie on-line

Data:

11-12.05.2024 g. 10.00-14.00

Koszt:

600zł

Zgłoś swój udział wysyłając formularz zgłoszeniowy na maila: wizyty@pracowniapir.pl

Prowadząca

Aleksandra Kraszczyńska

Psycholożka, psychotraumatolożka, terapeutka EMDR 

Zajmuję się diagnozą psychologiczną, w szczególności diagnozą i terapią zaburzeń pourazowych

i związanych z czynnikiem stresowym – PTSD, Complex PTSD, zaburzenia dysocjacyjne – w tym

dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, diagnozuję spektrum autyzmu, ADHD i AuDHD u osób dorosłych,

zaburzenia osobowości. 

Pracuję prawie wyłącznie z osobami neuroatypowymi, w większości z kobietami, bardzo często z

kobietami po doświadczeniu przemocy relacyjnej i seksualnej. Biorę pod uwagę specyfikę

neuroróżnorodności i przynależności do mniejszości w czasie pracy nad traumą.

Tak jak wiele moich klientek  mam podwójną diagnozę AuDHD. 

Na Uniwersytecie SWPS ukończyłam studia magisterskie psychologiczne oraz studia podyplomowe z psychotraumatologii pod kierownictwem dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Elżbiety Zdankiewicz-Ścigały. Odbyłam oba stopnie szkolenia terapii EMDR i dalej kształcę się w tym kierunku szkoląc się między innymi u Anabel Gonzales, Kathy Steele, Suzette Boon, Dolores Mosquera, Radosław Tomalski, Igor Pietkiewicz. Ukończyłam podstawowe i zaawansowane szkolenie z diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych i związanych z traumą certyfikowane przez European Society for Trauma and Dissociation. Jestem w trakcie szkolenia terapeutycznego w szkole systemowej WTTS. 

Doświadczenie zdobywałam między innymi na praktykach w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na oddziale psychiatrii pod nadzorem i kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Kokoszki; na Oddziale XIII Dziennym Zaburzeń Nerwicowych na Dolnej; w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie na oddziale terapeutycznym „Atlantis”.

aleksandra kraszczyńska.png
bottom of page