top of page

DIAGNOZA WSTĘPNA

Szkolenie z diagnozy wstępnej przeznaczone jest dla  studentów/ absolwentów psychologii, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności praktyczne w obszarze pracy diagnostycznej i psychologicznej oraz poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw: psychopatologii, pracy diagnostycznej, formułowania rekomendacji zwrotnych.

Uczestnicy w trakcie szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z metodami diagnostycznymi oraz obowiązującymi standardami diagnozy.  Wezmą udział w warsztatach

wprowadzających do pracy diagnostycznej, nabędą umiejętność opracowywania informacji pozyskanych podczas wywiadu wstępnego oraz przygotowania rekomendacji dla Klienta.

Zakres szkolenia:

1.   Uczestnicy szkolenia zapoznają się z głównymi założeniami procesu diagnostycznego z uwzględnieniem i omówieniem zasad etyczno-zawodowych psychologa

.2.   Dowiedzą się jak przebiega zawieranie kontraktu diagnostycznego z Klientem oraz sam proces diagnostyczny.

3.   Omówione zostaną sposoby zbierania informacji poprzez wywiad, obserwację oraz użycie narzędzi kwestionariuszowych.

4.   Przekazane zostaną wskazówki, co do stosowanych narzędzi, ich wykorzystania w procesie diagnostycznym.

5.   Omówiona zostanie tematyka formułowania rekomendacji do podjęcia dalszej pracy terapeutycznej, sposób przekazywania informacji zwrotnych, zawieranie kontraktu terapeutycznego.

 

Szkolenie z diagnozy wstępnej  ma na celu zapoznać uczestników z codzienną specyfiką pracy na stanowisku psychologa, diagnosty. Celem jest możliwość zdobycia wiedzy praktycznej w obszarze diagnozy wstępnej.

 

Czas trwania: 10h szkoleniowych (z przerwą na obiad) 10.00-18.00

Miejsce szkolenia: siedziba Pracowni Psychoterapii i Rozwoju

Koszt szkolenia: 600zł

 

Zgłoś swój udział wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: wizyty@pracowniapir.pl

Prowadząca:

Aneta Leoncewicz

Psycholożka, psychoterapeutka i diagnosta. Współzałożycielka Pracowni Psychoterapii i Rozwoju.

Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego na kierunku psychologia oraz diagnozę

psychologiczną w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS atestowaną przez

Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego

Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Wiedzę z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

zdobyła uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m.in. w 4–letnim szkoleniu w Szkole

Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), członka European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Swoje doświadczenie zdobywała na stażu klinicznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a następnie pracując w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

Pracuje głównie w nurcie poznawczo- behawioralnym, wykorzystując terapię schematów oraz integrując narzędzia z innych nurtów psychoterapeutycznych. W swojej pracy stosuję elementy mindfulness, które pomocne są m.in. w redukcji stresu, bólów somatycznych oraz napięć.

Zajmuję się diagnozą oraz psychoterapią indywidualną:

 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

 

Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie SWPS m.in. z zakresu diagnozy psychologicznej, standardów prowadzenia diagnozy psychologicznej, stosowania i interpretacji testów psychologicznych oraz zdrowia psychicznego.

Uczestniczy w naukowych konferencjach i sympozjach poświęconych problematyce standardów nauczania i praktykowania diagnozy psychologicznej. Stale uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach oraz warsztatach rozwoju osobistego.

Uważny terapeuta
tk_030920_100mini.webp
bottom of page