top of page

PSYCHOTERAPIA
ON-LINE

Psychoterapia indywidualna on-line prowadzona jest za pomocą komunikatora Skype (bądź innych - w zależności od zapotrzebowania Klienta).  Prowadzona może być w różnych nurtach, do wyboru zgodnie z preferencjami Klienta i/lub zgodna z rekomendacjami po konsultacji psychologicznej. Jest to regularna praca terapeutyczna, odbywająca się zazwyczaj raz w tygodniu, oparta na wspólnie ustalonym z Klientem kontrakcie. Psychoterapia indywidualna może trwać parę tygodni, miesięcy a nawet lat - w zależności od problemu nad jakim Klient wraz z terapeutą pracują. W naszym ośrodku psychoterapia indywidualna poprzedzona jest 2-3 konsultacjami diagnostycznymi (tak, jak w przypadku psychoterapii stacjonarnej). Cały proces terapeutyczny, może być przeprowadzony on-line, bądź zamiennie ze spotkaniami stacjonarnymi. Szczegóły współpracy Klient ustala z terapeutą. 

online 2.jpg

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą pomagając rozwiązywać:

 • problemy wychowawcze,

 • problemy interpersonalne

  • trudności w relacjach z rówieśnikami

  • niechęć do kontaktów,

 • problemy związane z przejawianiem:

  • zachowań agresywnych i autoagresywnych,

  • zachowań buntowniczych,

  • nadmiernej nieśmiałości,

  • trudności w nauce,

  • impulsywności,

 • problemy związane z występowaniem:

  • zaburzeń rozwojowych

  • zaburzeń lękowych, takich jak:

   • lęk separacyjny,

   • lęk uogólniony,

   • fobia szkolna,

   • mutyzm wybiórczy,

   • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,

   • zaburzenia odżywiania, w tym:
    - bulimia,
    - anoreksja,

   • zaburzenia zachowania,

   • mieszane zaburzenia zachowania i emocji,

   • zespoły nadpobudliwości ruchowej,

Psychoterapię dzieci w Pracowni PiR prowadzą:

Psychoterapię młodzieży w Pracowni PiR prowadzą:

bottom of page