top of page

MAŁGORZATA BURAKOWSKA

Małgosia.jpg

psycholożka, stażystka

Jestem psychologiem, ukończyłam studia na  Uniwersytecie SWPS (specjalność - psychologia kliniczna i zdrowia).

Jestem również trenerem biznesu, mam doświadczenie w szkoleniach z komunikacji, budowania zespołu, motywacji. Ukończyłam szkolenie z treningu umiejętności społecznych oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR.

 

Doświadczenie zdobywałam na stażu w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, gdzie uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu pracy systemowej, terapii uzależnień czy terapii dzieci i młodzieży oraz współprowadziłam cykl warsztatów wspierających: jak radzić sobie ze stresem, jak oswoić lęk i radzić sobie z emocjami oraz jak zadbać o swój dobrostan.

Jednym z obszarów moich zainteresowań jest diagnoza neuroróżnorodności dzieci i dorosłych oraz wpieranie osób po diagnozie. Swoją wiedzę pogłębiam na szkoleniach prowadzonych przez Poradnię Neuroverse m.in.:

- "ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi): funkcjonowanie, diagnoza, terapia"

- "ASD (zaburzenie ze spektrum autyzmu): funkcjonowanie, diagnoza, terapia"

- „AuDHD (współwystępowanie ADHD i ASD): funkcjonowanie, diagnoza, terapia”

Od wielu lat jestem też praktykującą joginką, ważna jest dla mnie praca z ciałem i łączenie obszarów psyche i somy w pełniejszym poznaniu siebie.

 

Obecnie jestem na 2-letnim stażu psychoterapeutycznym w Poradni Psychoterapii i Rozwoju, gdzie poszerzam swoją wiedzę, zdobywam kompetencje i umiejętności w pracy psychologa.

bottom of page