top of page

IZABELA ZAMERFELD

psycholożka, psychoterapeutka

CKF_210210_01296.jpg

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu integracyjnym. Każda osoba do relacji terapeutycznej wnosi niepowtarzalne potrzeby, dlatego dążąc do spotkania z nimi, w pracy terapeutycznej wykorzystuję metody i techniki wypracowane przez różne szkoły psychoterapeutyczne.

 

Ukończyłam Studia Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W jej ramach ukończyłam również Studia Podyplomowe w zakresie Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej.

Jako psycholog, psychoterapeuta kształcę się zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Zrealizowałam również:

  • warsztat organizowany przez Kampanię przeciw Homofobii Pomoc psychologiczna dla osób LGBTQ

  • warsztat Wprowadzenie do Dialogu Motywującego organizowany przez Akademię Motywacji i Zmian w Warszawie

  • warsztat metodyczny Metody rozwiązywania konfliktów – mediacje organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 

  • warsztat Cele i metody pracy grupy psychoedukacyjno-wsparciowej dla rodziców będących w konflikcie okołorozwodowym organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie

  •  warsztat społeczny By móc żyć dalej - jak pomóc w sytuacji kryzysu organizowany przez Fundację Nagle Sami.

Swoją pracę poddaję superwizji pod kierunkiem superwizorów psychoterapii zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Podczas konsultacji z superwizorem nie są ujawniane dane osobowe Klienta ani żadne informacje służące jego identyfikacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzowej, Gabinetem Psychologicznym „Razem”, jak również z MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne. 

 

Moje publikacje można odnaleźć między innymi w:
Zasępa Ewa, Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach. Zbiór pod redakcją dr Ewy Zasępy, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2010

 

Pomagam osobom w trudnych sytuacjach jak: kryzys małżeński, depresja, zdrada, anoreksja, objawy nerwicowe, współuzależnienie, myśli samobójcze, samookaleczenia, wypalenie zawodowe, DDA, śmierć bliskiej osoby, żałoba i wiele innych sytuacji kryzysowych.

 

Zapraszam do rozmowy.

bottom of page