top of page
t%25C5%2582o_edited_edited.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju A. Brzezińska, A. Leoncewicz, M.Moszoro, M. Kalbarczyk, Spółce Cywilnej

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju A. Brzezińska, A. Leoncewicz, M.Moszoro, M. Kalbarczyk Spółka Cywilna, wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych, określonych z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25.05.2018 r., informuje:

 

 1. Administratorem przechowywania i ochrony danych jest Pracownia Psychoterapii i Rozwoju A. Brzezińska, A. Leoncewicz, M.Moszoro, M. Kalbarczyk Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 72/192.
   

 2. Dane osobowe przetwarzana będą w celu/celach:

  • przekazywania informacji o płatnościach, wystawiania faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej, płacenia podatków;

  •  wykonywania umowy o świadczeniu usług pomocy psychologicznej (prowadzenie dokumentacji terapeutycznej i diagnostycznej);

  •  przekazywania informacji o zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Pracownię (warsztaty, szkolenia, konsultacje)

  •  komunikacji drogą telefoniczną lub elektroniczną np. w celu prowadzenia zapisów (w tym umawiania i odwoływania spotkań) 

  •  archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  •  doboru usług, optymalizacji produktów i procesów obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  •  badania satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO
    

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z nami współpracujące, a w szczególności podmioty zajmujące się świadczeniem usług doręczania korespondencji i przesyłek.
   

 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych. 
   

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: kontakt@pracowniapir.pl Przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli dokonać odpowiedniej identyfikacji.
   

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
   

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

bottom of page