top of page

AGNIESZKA BRATKIEWICZ

dr psychologii, interwentka kryzysowa, badaczka i wykładowczyni akademicka

"Kryzys może dotknąć każdego, z różnych powodów. Niezależnie od jego okoliczności pomoc powinna być szybko i łatwo dostępna."

tk_030920_043mini_edited.jpg

Ukończona uczelnia:

Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski - tytuł magistra; ukończyła specjalizację „Praca z klientem indywidualnym i grupą”, realizowaną przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji

SWPS/ IP PAN - tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Szkolenia terapeutyczne:

Certyfikat ukończenia szkolenia z krótkoterminowej terapii eklektycznej PTSD (Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD, BEPP) - poziom 1; liczne szkolenia z dziedziny psychologii klinicznej, w tym te związane z certyfikatem ESTSS z psychotraumatologii (m.in. „Wprowadzenie do badań nad stresem traumatycznym”, „Psychodynamiczna terapia traumy", „Żałoba potraumatyczna”, „Early interventions”, „Complex trauma – diagnoza i leczenie”, „Traumatyczna żałoba i strata w terapii poznawczo-behawioralnej”)

 

Praktyka kliniczna w Pracowni PiR:

Zajmuję się pracą z kryzysem i traumą oraz wszelkimi „nagłymi przypadkami”. Specjalizuję się w krótkich kontraktach, choć zdarza się także długoterminowa współpraca. Swój styl określiłabym jako eklektyczny – jestem zwolenniczką indywidualnie projektowanych form pracy, łączących elementy różnych podejść, nastawionych na skuteczność. Dbam o stały rozwój swoich zawodowych kompetencji, zarówno praktycznych, jak i teoretycznych, aby w swojej pracy korzystać z obu dziedzin.

 

Prowadzę sesje wsparcia, poradnictwa i diagnozy oraz interwencje kryzysowe dla dorosłych i starszych nastolatków, zarówno indywidualne, jak i grupowe:

  • doświadczenie traumatyczne

  • przemoc (fizyczna, seksualna, psychiczna, stalking, mobbing, dyskryminacja),

  • nagła strata i żałoba,

  • zagrożenie samobójstwem / samookaleczeniem,

  • doświadczenie katastrofy lub wypadku,

  • kryzysy rozwojowe (związane ze zmianami życiowymi),

  • kryzysy związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

 

Mogę dojechać na miejsce lub pracować po angielsku.

Doświadczenie zdobywałam w trakcie 1,5-rocznego stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a także biorąc udział w licznych i różnorodnych projektach związanych z projektowaniem, or z Akademickim Centrum Psychoterapii Uniwersytetu SWPS, obecnie wykładam dla studentów tej uczelni.

Należę do następujących organizacji:

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

  • Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST) - członek założyciel

  • European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)

bottom of page